КОНТАКТ

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ
КАБЛОВСКИХ ОПЕРАТЕРА СРБИЈЕ

Милентија Поповића 9
Делегатска јединица 18
11 000 Београд
Телефон: 064 808 35 00
E-mail: office@pukos.rs